• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

modelarstwo

modraki

teatr

muzyka

plastyka

brzozaki

R E K L A M A

baner na strone Parchowa 1

35 wizyta komendanta3 czerwca Gminę Parchowo odwiedził Wojewódzki Komendant PSP st.bryg Andrzej Rószkowski
Zaproszenie wystosował Przewodniczący Rady Gminy Parchowo Andrzej Kurkowski i szef OSP Sulęczyno Andrzej Roda. Po wizytacji OSP Parchowo strażacy udali się do jednostki OSP w Nakli, która stara się o wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Rószkowski
W Polsce funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego organizatorem jest Państwowa Straż Pożarna pod zwierzchnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. System ten stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Zadania ratownicze obejmujące wymienione cele prowadzone są poprzez działania ratowniczo - gaśnicze i ratownictwo specjalistyczne obejmujące w szczególności ratownictwo techniczne, chemiczno-ekologiczne i medyczne.
- Dostarcze OSP w Nakli aparaty tlenowe i system hydrauliczny a jednostka przeszkoli ratowników medycznych i w okolicach grudnia 2015r możemy rozmawiać o włączeniu was do Krajowego systemu - powiedział Rószkowski.

Zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są określone jednoznacznie i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zagrożeń. System uwzględnia także sytuacje kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.
Na tym poziomie powiatowym następuje przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych oraz ich prowadzenie w oparciu o procedury ujęte w planach ratowniczych uwzględniających siły ratownicze systemu, a w szczególności jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP stanowiące podstawowy filar ratowniczy systemu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Służbami współdziałającymi stanowiącymi podstawowy komponent współdziałający jest Policja i Pogotowie Ratunkowe stanowiące element Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na tym poziomie realizowane są również podstawowe czynności prewencyjne, kontrolne i rozpoznawcze.
- gmina Parchowo na stałe współpracuje z wszystkimi jednostkami OSP i postaramy się o pomoc w doszkoleniu ratowników medycznych, bo jest jednym z podstawowych warunków by dołączyć do krajowego systemu- zaznaczył wójt Andrzej Dołębski

News