• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

modelarstwo

modraki

teatr

muzyka

plastyka

brzozaki

KOMUNIKAT!!!

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie uruchamia działalność świetlic wiejskich

na terenie Chośnicy, Żukówka, Jamna i Sylczna.

 

swietlice

 

Dwugodzinne zajęcia o charakterze dydaktycznym będą odbywać się raz w tygodniu

w sezonie jesienno-zimowym (listopad, grudzień, styczeń, luty).

 

Harmonogram:

Chośnica

środy - 17:00 - 19:00

 

Żukówko

piątek - 18:00 - 20:00

 

Jamno

piątek - 18:00 - 20:00

 

Sylczno

piątek - 17:00 - 19:00

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

 

Chośnica - Pani Ewa

604-882-674

 

Żukówko - Pan Jan

505-136-804

 

Jamno - Pani Iza

668-337-154


Sylczno - Pani Daniela

500-382-153


Zapraszamy!

News